Tuotanto

Alla tuotannon yhteystiedot:

Ohjaaja:
ohjaaja@laakiksenspeksi.fi

Tuottajat:
tuottajat@laakiksenspeksi.fi

Talous:
talous@laakiksenspeksi.fi

Markkinointi:
liput@laakiksenspeksi.fi

Yrityssuhteet
yritykset@laakiksenspeksi.fi

Tiedottaja
tiedottaja@laakiksenspeksi.fi